چند نماد بورسی در آستانه بازگشایی

دلیل جابجایی‌های مالی در بورس چیست؟به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، نماد معاملاتی شرکت های سیمان شمال(سشمال)، سیمان هگمتان(سهگمت)، سیمان آرتا اردبیل(ساربیل)، سیمان مازندران(سمازن)، سیمان ایلام(سیلام)، سیمان بهبهان(سبهان)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهرانمنبع خبر