عکس/ رود ارس را از بالا ببینید

عکس/ رود ارس را از بالا ببینیدارس رودخانه‌ای بسیار پراهمیت وخروشان که درامتداد مرز کشورهای ایران ارمنستان آذربایجان وترکیه قرار گرفته است.این رودخانه ازمرز ترکیه نخجوان جلفاو ارمنستان وارد مرزایران می‌شود وبه رودخانه کورا می‌ریزد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

https://zood.link/cf3jm