مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد

مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد

یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره بر کسانی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشد و ثالثاً نان‌خور دیگران هم محسوب نشوند. به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره …

مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد ادامه »