شهیدی که جذب گفتمان شد و پیشانی او‌ را بوسید . ثروتمند ترین شیعه تاریخ… . ….

شهیدی که جذب گفتمان  شد و  پیشانی او‌ را بوسید
.
ثروتمند ترین شیعه تاریخ…
.
          
….