عکس/ روضه خانگی در منزل شهید

عکس/ روضه خانگی در منزل شهید

به گزارش
مشرق، امسال همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا مجالس روضه خانگی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از هر سال جان گیرد. خانواده شهید «سیدحیدر سیادت» در سرخه هم دست به کار شده‌اند و یکی از این مجالس را با همراهی همسایگان برگزار کردند؛ برنامه‌ای که با استقبال خوب عزاداران حسینی همراه شده بود.

نظافت و آب‌پاشی جلوی منزل توسط فرزند شهید سیدحیدر سیادت

نظافت و آب‌پاشی حیاط خانه توسط همسر شهید سیدحیدر سیادت

آماده‌سازی فضا برای برگزاری روضه

نظافت و آب‌پاشی حیاط خانه توسط همسر شهید سیدحیدر سیادت

عروس خانه در حال آوردن تمثال مبارک شهید

عروس خانه در حال قرار دادن تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

تمثال مبارک شهید سیدحیدر سیادت

عروس خانه در حال قرار دادن تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

عروس خانه در حال غبارروبی تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

آماده‌سازی فضا برای برگزاری روضه

آماده‌سازی فضا برای برگزاری روضه

منزل شهید سیدحیدر سیادت

حضور فرزند شهید مقابل ورودی خانه برای استقبال از همسایگان

تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

تمثال مبارک شهید جلوی در خانه

رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنگام ورود به منزل شهید سیدحیدر سیادت

حضور فرزند شهید مقابل ورودی خانه برای استقبال از همسایگان

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنگام ورود به منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مدیحه‌سرایی مداح اهل‌بیت (ع) در عزاداری سیدالشهدا (ع)

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

مجلس عزاداری و روضه خانگی در منزل شهید سیدحیدر سیادت

پذیرایی از عزاداران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

پذیرایی از عزاداران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

منبع: فارس منبع خبر