نتیجه تدبیر رهبری کجا و ماحصل تدبیر دیگران کجا..!

واکنش حساب توییتر دفتر رهبر انقلاب به شکست ترامپ