اگه جنگنده های اسرائیلی بیان ایران …

بازتاب گسترده حمله موشکی به دیمونای اسرائیل در توئیتر