. مراقب پسر من باشید خدا خیرتان دهد . . آخرین باری که حاج قاسم جهاد را دید دو روز قبل از …

.
مراقب پسر من باشید خدا خیرتان دهد 
.
.
آخرین باری که حاج قاسم جهاد را دید دو روز قبل از …


.
مراقب پسر من باشید خدا خیرتان دهد♥🍃
.
.
آخرین باری که حاج قاسم جهاد را دید دو روز قبل از شهادتش بود؛ با لبی خندان و پُرانرژی مثل همیشه آمد دیدن ِحاج قاسم، با همه برادران حاضر در جمع سلام واحوال پرسی کرد، به حاج قاسم اطلاع دادن جهاد به دیدن شما آمده.

حاج قاسم هم با اشتیاق فراوان برای دیدن او به برادران گفت بگویید سریع بیاید داخل پیش من.

تا جهاد داخل اتاق شد حاج قاسم از جایش بلند شد او را محکم بغل کرد، جهاد هم با لحن شیرین و همیشگی‌اش که حاج قاسم را عمو خطاب میکرد و لبخندی که همیشه زمان دیدن حاج قاسم بر لب داشت با صدای بلند گفت:
خسته نباشید عمو! و شانه‌ی حاج قاسم را بوسید، خم شد تا دست حاج قاسم را ببوسد اما حاج آقا ممانعت کرد. جهاد هم با صدای آرام رو به سمت او گفت: آخر من آرزو به دل می‌مانم. باهم نشستند و چای خوردن. برادری که مسئول جهاد بود آمد داخل اتاق، حاج قاسم تا او را دید گفت: برادر، جهاد را اول به خدا دوم به شما میسپارم؛ جان شما و جان او! ایشان اجازه‌ی اینکه به خط مقدم برود را از طرف من ندارد!

جهاد لبخندی زد و باز شانه‌ی حاج قاسم را بوسید و دستش را بر روی شانه ایشان گذاشت و گفت عمو جان من به فدای شما؛حاج قاسم هم نگاهی پراز عشق و محبت به جهاد کرد و همینطور که به جهاد نگاه میکرد رو به سمت آن برادر مسئول گفتن: مراقب پسر من باشید خدا خیرتان دهد…! آن لحظه همه حاضران در آن جمع عمق عشق و محبت پدر و پسری را بین جهاد و حاج قاسم فهمیدن♥

پ.ن:دلتنگ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.منبع

_sun_rrise@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.